Gebruikerscharter sociale media

Op deze pagina kom je de laatste nieuwtjes te weten over de provincie Antwerpen! Je kunt hier berichten, foto’s, video’s of links posten. Wij zijn zeer benieuwd naar jullie reacties. We vragen wel om dit steeds op een respectvolle manier te doen.

Tenzij afkomstig van de officiële account van de provincie Antwerpen, kan de informatie op deze pagina niet gezien worden als een officiële mededeling of officieel standpunt vanwege de provincie Antwerpen.

We zullen steeds iedereen zijn mening proberen te respecteren en gepast op negatieve reacties reageren. Sommige van de geposte boodschappen zouden onze organisatie, het personeel of derden echter ernstig kunnen benadelen. Daarom zullen dergelijke boodschappen onmiddellijk na kennisname door ons verwijderd worden. Wij behouden ons eveneens het recht voor om alle gepaste maatregelen, gerechtelijke stappen inbegrepen, te nemen tegen de auteurs van dergelijke boodschappen.

Om een goede verstandhouding te kunnen opbouwen, vragen we volgende richtlijnen te respecteren:

Richtlijnen

Respecteer de volgende richtlijnen bij een publicatie (bericht, foto, video, link …):

1. De gebruiker dient in zijn boodschap respect te tonen voor anderen. Een agressieve, vulgaire of overdreven gewelddadige schrijfstijl is hierbij niet toegelaten evenmin als het gebruik van grofheden, obsceniteiten en/of beledigingen.

2. Een publicatie moet in overeenstemming zijn met de geldende reglementering, de openbare orde en de goede zeden.

Voorbeelden van publicaties die verwijderd zullen worden:

3. Een boodschap moet onder je ware identiteit gepubliceerd worden. Publicaties onder een valse identiteit of een pseudoniem zullen worden verwijderd.

Bij herhaalde en/of ernstige schending van de bovenstaande regels kan de provincie zonder voorafgaandelijke kennisgeving de verantwoordelijke gebruiker de toegang tot deze pagina weigeren.

Aansprakelijkheid

De provincie Antwerpen is in geen geval aansprakelijk voor de boodschappen die gebruikers publiceren. De gebruikers zijn hiervoor persoonlijk aansprakelijk. Ingeval de provincie Antwerpen verantwoordelijk gesteld zou worden voor een boodschap die een gebruiker gepubliceerd heeft, zal de provincie Antwerpen de verantwoordelijke gebruiker vervolgen teneinde de volledige vergoeding van enige opgelopen schade terug te vorderen. De verantwoordelijke gebruiker zal eveneens aansprakelijk gesteld kunnen worden voor computerpiraterij of poging tot piraterij en alle handelingen die de technische werking van deze pagina zouden kunnen verstoren.

Schending intellectuele rechten

Bij vaststelling van een schending van intellectuele eigendomsrechten op deze pagina, vragen wij jou onmiddellijk contact op te nemen met socialemedia@admin.provant.be.